Weerbaarheidstraining

Mensen die weerbaar zijn kunnen op een passende manier opkomen voor hun wensen, grenzen en behoeften. En zij kunnen rekening houden met de wensen en grenzen van anderen.
Door het volgen van een weerbaarheidstraining versterken deelnemers hun mentale, verbale en fysieke weerbaarheid. Zij vergroten het vertrouwen in zichzelf en leren hoe zij op een goede manier voor zichzelf kunnen opkomen.

Voor wie

Voor kinderen, mensen met een verstandelijke beperking, pubers en voor iedereen die wil leren om beter voor zichzelf op te komen.

Methode

Tijdens de trainingen van Hier sta ik! werken de deelnemers met fysieke oefeningen (psycho-fysieke methode) aan hun mentale doelen. Zij leren door te doen, te luisteren en te kijken. De leerwijze in de trainingen is het ervarend leren.    

Grenzen ervaren en grenzen verleggen, daar draaien de weerbaarheidstrainingen om. De deelnemers leren dit met oefeningen uit verschillende disciplines – vechtsport, assertiviteitstraining, hulpverlening – waarbij beweging voorop staat. Denk aan stoei- en beweegoefeningen en  rollenspelen die onder andere houdingsaspecten behandelen. Deze werkvormen worden aangevuld met fysieke zelfverdedigingstechnieken om de deelnemers hun eigen kracht te laten ervaren en hun zelfvertrouwen te versterken.

Thema’s van de weerbaarheidstraining

*Houding leren aannemen

*Herkennen van emoties

*Bewust zijn van eigen grenzen en die van een ander

*Meningen kunnen en durven geven

*Kwaliteiten herkennen van jezelf

*Samenwerken

*Hulp vragen en hulp bieden

*Pesten en gepest worden

Resultaat van de weerbaarheidstraining

Cursisten leren in de weerbaarheidstraining hun eigen gevoel en emoties herkennen en die van een ander. Zij leren hun niet-pluis gevoel aangeven om beter voor zichzelf op te komen. Na het volgen van een training van Hier sta ik! zijn deelnemers in staat onveilige situaties beter te herkennen en kennen zij meerdere gedragsalternatieven. Ook leren cursisten om deze gedragsalternatieven toe te passen en grensoverschrijdend gedrag te stoppen. Verder  kennen zij de gevolgen van een bepaalde houding (dader-slachtofferrol) en kunnen zij de juiste houding in een bepaalde situatie aannemen. Zij hebben hun eigen kracht ervaren door middel van de fysieke technieken.

Uitgangspunt

Hier sta ik! hecht veel belang aan een goede, veilige sfeer en gezelligheid tijdens de trainingen. Deelnemers leren pas als zij zich fysiek en emotioneel op hun gemak voelen en plezier hebben in wat zij doen.

De trainingen

De weerbaarheidstraining bestaat uit een serie van 10 tot 12 trainingen. De wekelijkse bijeenkomsten duren 1 of 1,5 uur. Die tijd  is nodig om het ervarend leren optimaal te benutten. De trainingen hebben een vaste structuur om de herkenbaarheid te vergroten.

Ondersteunend materiaal

De  cursisten krijgen een persoonlijke map met ondersteunend materiaal. Daarin komt het behandelde thema aan bod met een thuisopdracht. De informatie wordt op communicatiestijl aangepast en visueel ondersteund. Deze thuiswerkmap helpt bij het maken van de vertaling van de trainingsruimte naar de eigen leefwereld. Verder volgt na elke bijeenkomst een helpersbrief. Daarin worden ouders en begeleiders gevraagd de deelnemer te helpen bij  de oefeningen.

De locatie

Voor trainingen op locatie is een sportzaal wenselijk, maar ook een groot lokaal is om te bouwen tot trainingsruimte. Voorwaarde is dat de ruimte genoeg veiligheid biedt om de werkvormen uit te voeren. De deelnemers moeten voldoende bewegingsruimte hebben. Een ruimte waarin bijvoorbeeld veel tafels en stoelen opgestapeld staan, kan de bewegingsvrijheid en veiligheid beperken.

 

In 2017 is de Hier sta ik! training opgenomen in het scholingsaanbod bij Eigenwijze.

Eigenwijze is onderdeel van het Cello opleidingscentrum en verzorgt trainingen en cursussen voor cliënten van Cello.