Professioneel omgaan met agressie

Er zijn verschillende vormen van agressie. Het is van belang deze te herkennen om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Frustratieagressie is de meest voorkomende agressie. In de zorg kan de oorzaak liggen in te weinig zeggenschap bij de cliŽnten en de onmacht die zij daardoor voelen. Bij frustratieagressie kun je door je houding en door goed te luisteren aansluiten bij de wensen van de cliŽnt, wat een de-escalerend effect heeft.

Instrumentele agressie uit zich in manipulatie en machtsstrijd. Het stellen van grenzen, bewaken van de eigen veilige ruimte en duidelijk maken wat wel en niet getolereerd wordt, is van groot belang.

Impulsieve agressie komt vaak op uit angst of door een psychiatrische aandoening. De impulsiviteit maakt het lastig om in te schatten hoe de ander precies zal reageren. Kennis van ziektebeelden en het kennen van de cliŽnt helpt om een juiste inschatting te maken.

Deelnemers aan de training Professioneel omgaan met agressie krijgen inzicht in communicatiestijlen, eigen houding en gedrag en het signaleren en hanteren van agressie.

Voor wie

Voor begeleiders in de ggz, docenten, klassenassistenten, begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking, baliemedewerkers en andere professionals die mogelijk met agressie in aanraking komen.

Methode

Niemand is een klier voor zijn plezier. Zeker zo belangrijk als het leren omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag is de aandacht voor het voorkomen ervan: preventief en de-escalerend handelen. Hier sta ik! besteedt daarom veel aandacht aan de invloed van het eigen gedrag en het gedrag van de ander. Daarnaast leren de deelnemers andere instrumenten in te zetten om ieders veiligheid te garanderen.

Themaís van de agressietraining

Hier sta ik! zet medewerkers aan het denken over het thema agressie. Het doel is om meer (zelf-)vertrouwen op te bouwen en om beter met agressie om te kunnen gaan, door:

*(vroegtijdig) signaleren en analyseren van agressie

*Verkrijgen van inzicht in angstpatronen

*Bewustwording van de eigen houding, beÔnvloeden van gedrag

*Leren kennen van professionele stijlen van communiceren en begeleiden (zoals grenzen hanteren)

*Hanteren van geweldsincidenten (toepassen van verbale en fysieke technieken)

*Het voorkomen van agressie
 

Resultaat van de agressietraining

Het resultaat van de training Professioneel omgaan met agressie is een veiliger gevoel voor de begeleiders en professioneler handelen bij agressie en ander moeilijk verstaanbaar gedrag, bijvoorbeeld in de eigen houding en in de uitvoering van fysieke technieken. 

Uitgangspunt

Hier sta ik! hecht veel belang aan een goede, veilige sfeer en gezelligheid tijdens de trainingen. Deelnemers leren pas als zij zich fysiek en emotioneel op hun gemak voelen en plezier hebben in wat zij doen.

De trainingen

Hier sta ik!  biedt de training Professioneel omgaan met agressie in verschillende vormen aan. De training kan bestaan uit een regulier programma of uit een maatwerktraining voor teams, individuele begeleiders, trainers, studenten van opleidingen in de zorg.

Alle trainingen van Hier sta ik!, zowel het reguliere programma als de maatwerktrainingen, worden toegespitst op de specifieke werkomgeving en ervaringen van de deelnemers.

Regulier programma

Voor de behandeling staan ťťn tot meerdere dagdelen. Wanneer het nodig is om meer fysieke technieken aan te leren, worden daaraan ťťn tot drie dagdelen toegevoegd. Denk daarbij aan individuele bevrijdingstechnieken of teamtechnieken om een cliŽnt naar een andere ruimte te begeleiden.

Maatwerk

Maatwerk is er voor professionals die de grip dreigen te verliezen. In maatwerktrainingen gaat de aandacht uit naar het terugnemen van de regie, het stabiliseren van een uit de hand gelopen situatie en het herstellen van de onderlinge verhoudingen en de rust.

Alle trainingen Professioneel omgaan met agressie worden afgesloten met een evaluatie.

Ondersteunend materiaal

De deelnemers krijgen een reader met de behandelde onderwerpen, praktische informatie en handreikingen.

De locatie

Voor de training is een ruimte nodig om de theorie te behandelen. De ruimte moet groot genoeg zijn om rustig in subgroepen te kunnen werken (bijvoorbeeld een klaslokaal). Voor het aanleren van technieken is een vrije ruimte met genoeg bewegingsvrijheid nodig.